1973 Eskisehir dogumludur. Anadolu Üniversitesi Egitim Fakültesi Yabancı Diller Ingilizce Bölümü mezunudur. Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde 5 yıl Ögretim Görevlisi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıstır. Daha sonra 3 yılı askın bir süre Eskisehir Sanayi Odası Dış İlişkiler Uzmanı olarak çalışmıştır. Kosgeb, Mess, TOBB, Igeme gibi kurumların düzenlediği Pazarlama, Stratejik Planlama, İthalat ve İhracat Uygulamalarına yönelik bir dizi eğitim almıştır. ODTÜ-SEM tarafından düzenlenen “İnsan Kaynakları Yönetimi” programını tamamlamıştır. Uluslararası kuruluşlardan aldığı eğitimler ise; “Euro-Mediterranean Network Project of the International Trade Promotion Bodies” çerçevesinde düzenlenen ve Avusturya WIFI ÖSTERREICH danışmanlarınca sunulan “International Marketing” ve “Management of Business Information” egitimleridir. İsviçre, Cenevre’de yerleşik, Birleşmiş Milletler Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Ticaret Merkezi (UNCTAD/WTO/ITC) ve Dış Ticaret Müstesarlığı/Igeme tarafından düzenlenen 2 yıllık “Trade Tutor Training Program” adlı egitimlere katılmıs ve Master Trainer lisansı almaya hak kazanmıştır.

2005-2006 Avrupa Birliği Destekleri kapsamında Birliğin; EuropeAid/111370/C/SV/TR/PA053/ Enterprise Management Development Training and Certification for İzmir ABIGEM referansı ile açılan ihaleye verdiği teklif kabul edilmiş, bu kapsamda Izmir Avrupa Birliği Iş Geliştirme Merkezi yöneticileri, uzmanları ve danışmanları ile programa katılmak üzere başvuran Oda ve Ihracatçı Birlikleri uzmanlarından seçilen bir kadro ile “İş/İşletme ve Yönetici Geliştirme Programı”nı , ITC uzmanları ve metodolojisi ile gerçekleştirmiştir. KOSGEB (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Başkanlığı) tarafından Eskişehir, Afyon, Bilecik, Ankara illerinde düzenlenen “Uluslararası Ticaret Yönetici ve Uzmanı Yetiştirme Programları”nda Eğitmen olarak görev almıştır. IGEME (T.C. Başbakanlık İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) tarafından Istanbul ve Ankara illerinde düzenlenen çeşitli seminerlerde “ihracata yönelik Strateji geliştirme” konusunda konuşmalar yapmış ve eğitimler vermiştir.

UNCTAD/WTO/ITC projesi olan “E-TRADE BRIDGE” kapsamında KOBI’lerin elektronik ticaretten etkin bir şekilde faydalanmasına yönelik (birleşmiş milletler tarafından sağlanan fonla ve UTIDED danışmanları ile birlikte) Kayseri, Tarsus, Istanbul ve İzmir illerinde seminer, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir. Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Ihracat için pazar ve müşteri bulma, pazar analizi, pazar araştırması, alıcıyla müzakere ve yazışma teknikleri ve fiyat verme, İhracata ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri, uluslararası pazarlama teknikleri, Moda-Marka tasarımı, Ihracata yönelik şirket ve pazarlama stratejisi oluşturma konularında KOBI’lere özel işletme-içi eğitimler düzenlemiştir. UNCTAD/WTO/ITC’nin Ulusal Kapasite geliştirmek üzere hazırladığı ve uyguladığı projeler kapsamında; Türkiye, Isviçre, Bulgaristan, Tanzanya, Mısır, Özbekistan, Moldova ve Romanya’da düzenlenen eğitim ve danışmanlık projelerinde eğitmen, danışman, takım lideri ve proje sorumlusu olarak görevler almıştır

Kosgeb Danışman envanterinde yer almış ve Kosgeb destekli danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası üyelerine yönelik uygulanan “İhracata Yönlendirme” projelerinde danışman olarak görev almış üye 21 işletmeye; Firma Durum Teshişi, İs Tanımı ve Strateji Belirleme, Hedef Pazar Seçimi, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Uluslararası Pazarlama Kararları, Bilgi Arama Planı, Pazarlama Planı Hazırlama, Maliyet Analizi, İhracatta Devlet Destekleri konularında danışmanlık hizmeti sunmuştur. Sabancı ve Bilgi Üniversiteleri’nin işletmelere yönelik eğitimler düzenleyen birimlerinde; Türk Hava Yolları, IMKB, DEFACTO , Doğus Otomotiv , IKMIB ve Anadolu Etap kurumları yönetici ve yönetici adaylarına yönelik düzenlenen programlarda eğitmen olarak görev almıştır. ITC/UNCTAD/WTO’nun dünya genelinde kuruluşunu ve faaliyetlerini destekledigi 4 bölgesel dernekten biri olan merkezi Istanbul’daki “Uluslararası Ticaret Danışmanları ve Eğitmenleri Derneği (UTIDED)”nin Kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır.